Chi tiết tin tức
Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Người đăng: Quản trị website .Ngày đăng: 20/01/2015 14:15 .Lượt xem: 780 lượt.
Ngày 19/1/2015, Phó Chủ tịch UBND Tp. Tam Kỳ Trần Nam Hưng đã ký Chỉ thị số 02/CT-UBND nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
          Hiện nay ở nước ta bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra ở các tỉnh Hà Tỉnh, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai và Thanh Hóa; bệnh cúm gia cầm đang xảy ra ở các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ngãi. Theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ đầu năm 2014 đến nay, dịch cúm gia cầm thể độc lực cao đã xảy ra ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam qua kết quả giám sát lưu hành vi rút cho thấy các loại vi rút gây bệnh đang còn lưu hành tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh: Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn (lưu hành vi rút tai xanh); Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn (lưu hành vi rút cúm gia cầm A/H5N6); Phú Ninh, Duy Xuyên (lưu hành vi rút cúm gia cầm A/H5N1); cùng với diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh nêu trên, hiện nay thời tiết chuyển lạnh làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi; tình hình thời tiết diễn biến khó lường, phức tạp, mưa lạnh kéo dài gây khó khăn cho công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, dẫn đến các loại mầm bệnh phát sinh và phát tán rộng; việc tái đàn, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc có chiều hướng gia tăng để phục vụ tiêu dùng vào dịp cuối năm; một số chương trình mua bò giống không thực hiện việc kiểm dịch, bò không đảm bảo chất lượng, đang có mầm bệnh LMLM làm phát sinh và lây lan dịch LMLM cho đàn gia súc tại địa phương, vì vậy nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian đến là rất cao.

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan trên diện rộng vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường các Ban ngành có liên quan tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Chỉ thi số 9897/CT-BNN-TY ngày 09/12/2014 về tăng cường công tác biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công điện khẩn số 10091/CĐ-BNN-TY ngày 17/12/2014 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch LMLM; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó tập trung chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường                                                 

          - Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phân công đứng điểm chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở các thôn, khối phố, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

          - Khẩn trương xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2015; đồng thời gửi Kế hoạch đã được phê duyệt về UBND thành phố Tam Kỳ (qua Phòng Kinh tế thành phố và Trạm Thú y) để phối hợp thực hiện.

          - Chấn chỉnh công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo việc tiêm phòng định kỳ và bổ sung theo đúng quy định tại Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thành phố Tam Kỳ về Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi năm 2015 đảm bảo đúng kỹ thuật, quản lý, bảo quản tốt vắc-xin, hạn chế hao hụt trong quá trình sử dụng, nghiêm cấm việc cấp khống giấy chứng nhận tiêm phòng.

- Rà soát đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh trong đợt chính, đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định, tổ chức tiêm phòng bổ sung đảm bảo phòng bệnh, tăng cường giám sát chặt chẽ địa bàn trọng điểm, nơi có ổ dịch cũ, nơi có lưu hành vi rút, nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời khi còn trong diện hẹp; củng cố hệ thống báo cáo dịch bệnh nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và cập nhật thường xuyên.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn và xử lý các ổ dịch mới phát sinh khi còn ở diện hẹp; thành lập các tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hộ giết mổ tại nhà, các trường hợp bơm nước, hóa chất vào động vật, sản phẩm động vật; phát động và tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi” trên địa bàn toàn thành phố theo Kế hoạch của BCĐ-PCD thành phố Tam Kỳ đã ban hành.

- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phát hiện nhưng không khai báo dịch, vận chuyển mua bán động vật mắc bệnh, chết làm phát sinh và lây lan dịch bệnh động vật, không chấp hành việc tiêm vắc-xin phòng các bệnh bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

- Đối với 2 xã Tam Thăng và Tam Phú sớm có phương án xây dựng cơ sở giết mổ tập trung gia súc, gia cầm để trình UBND thành phố phê duyệt, tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2015. Nếu đơn vị nào không tiến hành lập phương án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thì đến cuối năm 2015 các hộ giết mổ gia súc, gia cầm ở địa phương đó được chuyển về cơ sở giết mổ gia súc tập trung phường Trường Xuân để giết mổ theo phương án sắp xếp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của UBND thành phố theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

 

2. Phòng Kinh tế

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015 trên địa bàn thành phố, phối hợp với Trạm Thú y tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và chỉ đạo cho các UBND xã, phường thực hiện.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường kiểm tra việc mua bán, vận chuyển giết mổ động vật và sản phẩm động vật; triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

 

3. Trạm Thú y thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các tổ chức, cá nhân buôn bán vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; các cơ sở buôn bán và sử dụng thuốc thú y tuân thủ thực hiện các quy định của Pháp lệnh thú y, đồng thời chấp hành thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm dịch động vật.

- Tăng cường theo dõi, giám sát các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao nhằm chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật; xử lý nghiêm đối với các trường hợp bơm nước, hóa chất vào động vật và sản phẩm động vật; tổ chức tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường ở những nơi công cộng như nhà ga, bến xe, chợ mua bán gia súc, gia cầm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, những nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định của Pháp lệnh Thú y theo quy định tại Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

 

4. Phòng Y tế

Hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng sản phẩm sạch, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các bệnh lây truyền từ động vật sang người, chuẩn bị phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trên người; phối hợp với các ngành liên quan, Trạm Thú y tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

 

5. Phòng Tài chính

Phối hợp với các Ban ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố bổ sung kinh phí kịp thời theo đề xuất của UBND xã, phường và các Ban ngành liên quan để đảm bảo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt hiệu quả, đúng quy định.

 

6. Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 1

Cử lực lượng tăng cường phối hợp với các phòng, ban ngành của thành phố và chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi bơm nước, hóa chất vào động vật, sản phẩm động vật trong quá trình vận chuyển, giết mổ và kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

Công an thành phố chỉ đạo cho lực lượng công an xã, phường, Đội cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát kinh tế và điều tra chức vụ hỗ trợ lực lượng tham gia với Đội kiểm tra liên ngành vệ sinh Thú y và an toàn thực phẩm thành phố khi triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành.

 

7. Đài truyền thanh- Truyền hình thành phố

Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban ngành của thành phố có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để nhân dân biết và chủ động phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

 

8. Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố

Tăng cường kiểm tra chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương theo địa bàn đã được phân công đứng điểm.

 

9. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân biết và chủ động thực hiện đạt hiệu quả.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Tp. Tam Kỳ
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Xây nhà lầu từ gà
Gần 2 năm không có dịch tai xanh
Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016 - 2020
Các tin cũ hơn:
Phát triển nông nghiệp TP. Tam Kỳ: Nhiều cái khó
Đề xuất các giải pháp cho nông nghiệp Đô thị ở Tam Kỳ hiện nay
Tình hình sản xuất lúa vụ hè thu năm 2014 trên địa bàn Tam Kỳ
Mô hình trồng ớt chỉ thiên hiểm lai tại xã Tam Ngọc
Một mô hình “Nông nghiệp đô thị”
Hợp tác toàn diện nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản
Nuôi cá chim vây vàng
Tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận trạng trại
Trồng đậu phụng trên đất lúa bấp bênh nước tưới
Mô hình "Trồng rau lang lấy đọt"
    
1   2  
    

Thông báo

Không có thông báo mớiLiên kết web

Bản quyền Phòng Kinh tế TP Tam Kỳ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353827357 Fax: 02353859308
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập