Khoa học - Công nghệ
NGHIÊN CỨU TRỒNG THỬ NGHIỆM HOA LAN MOKARA
Kết quả đã xây dựng mô hình trồng hoa lan Mokara phù hợp với điều kiện thời tiết Tam Kỳ và có hiệu quả kinh tế cao để góp phần giải quyết việc làm nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đề xuất được Hướng...
Sử dụng năng lượng tiết kiệm 2015: Thiết thực hơn, hiệu quả hơn
Công ThươngĐể Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thu được nhiều kết quả hơn, trong năm 2015, chương trình sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp tuyên truyền sâu và...
10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật 2014
Ngày 24/12, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ công bố mười sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật trong năm 2014.
Điều kiện thành lập Quỹ phát triển KHCN bộ, ngành, địa phương
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đánh giá thử nghiệm trồng hoa Lan Dendro cắt cành và ra lan nuôi cấy mô làm giống
Đề tài “Thử nghiệm quy trình ra Lan nuôi cấy mô làm giống” và đề tài “Trồng thử nghiệm hoa Lan Dendro cắt cành” được thực hiện với mục tiêu tạo tiền đề cho việc trồng và cung cấp cành hoa Lan Dendro tại...
Triển khai thực hiện 03 đề tài, dự án khoa học công nghệ năm...
Không sử dụng Oxytetracyline 3-4 tuần trước khi thu hoạch tôm
Đẩy mạnh công tác báo cáo thống kê và điều tra thống kê về khoa...

Thông báo

Không có thông báo mớiLiên kết web

Bản quyền Phòng Kinh tế TP Tam Kỳ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353827357 Fax: 02353859308
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập